Rätt ska vara lätt!

HeadCom School™ är arbetsnamnet som ska bli ett stöd för lärare och elever i slolarbetet.

Med HeadCom School™ kommer det inte längre att finnas några rubriker som "Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor"!

Projektbeskrivning

HeadCom School™
kommer bland annat att innehålla följande:

sveriges elevers samlade kompetens.
stöd och vägledning för sveriges lärare att sätta rätt betyg för varje elev.
systemet kommer i ett tidigt skede upptäcka om eleven har dyskalkyli eller dyslexi, för att ge lärare och elev ytterligare stöd i utbildningen.
tester för vägledning och stöd för eleven att uppnå satta betygsmål. Testerna är inte betygssättande, bara vägledande.
proven i systemet är betygsgrundande. Enbart ett hjälpmedel för läraren vid betygsättning. Är systemet och läraren allt för oense om betyget så ska läraren göra en skriftlig förklaring till bedömningen. Förklaringen ska attesteras.
skolverkets styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor.


Det projekt som nu utvecklas är ett helt fristående system.
Systemet bygger på vårt Talent Management System, HeadCom TMS™.
Projektets uppgift är att ta fram moduler som hjälper lärare att sätta rätt betyg för varje elev.
Systemet ser till att läraren alltid har rätt kunskap och kompetens med hjälp av inbyggda kompetensmallar och kriterier för de betyg som varje elev är värd att få.
Eleven genomför olika tester, med programledd vägledning, som visar vad eleven ska lära sig för att uppnå ställda mål.
Resultaten vägleder sedan läraren genom en samlad bild av elevens resultat från genomförda skrivningar.

Prov, nationella som lokala, kommer att finnas tillgängliga i systemet, av lärare för elever, och aktiveras av utsedda personer med rätt behörighet.

Undervisning

Här kommer det att finnas kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg och annat stöd för dig som undervisar eller arbetar med pedagogisk verksamhet.

Skolutveckling

Här kommer det att finnas stöd för att utveckla, leda, organisera och administrera förskola, skola och vuxenutbildning.

Regler och ansvar

Här kommer det att finnas styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor.

Innehåll A-Ö

Här kommer det att finnas innehåll med länkar till Skolverkets webbplats i alfabetisk ordning.

Lärare och elever är de viktigaste tillgångarna och resurserna som sverige investerar i.
Att få rätt betyg för kunskap och kompetens är en viktig faktor för att stå sig starkare i livet.
Det är därför mitt företag utvecklar denna programvara med en mycket bra fungerande struktur med olika kriterier och mallar som grund för betyg som sätts utefter elevens förutsättningar och resultat.
Det skapar lycka, motivation och bättre hälsa.


Med dessa programmoduler så är matchningar och sökningar till olika arbetsuppgifter hos anslutna företag enkel.
Det blir en win-win situation för arbetsgivre och arbetssökande.
Utefter ställda kriterier, ser programmet till att smartare använda humankapitalet för arbetsgivarna.
Projektet bidrar i allt vesäntligt till ett smartare, kostnadseffektivare och kostnadsbesparande samälle.
Konkurrensfördelar och arbetsuppgifter som gynnar inte bara individerna och arbetsgivarna utan även det svenska samhället som helhet.

Dessa programmoduler är anpasad till HeadCom Planning™.
( Mer info finns under knappen ovan "Nya Projekt" - "HeadCom Planning™" )