HeadCom Solutions Scandinavia är ett konsultföretag baserat i Hunnebostrand, Bohuslän. Vi är verksamma inom olika områden såsom utveckling av affärssystem inom kompetensutveckling, kvalitetsutveckling, kommunikation, utbildning, elektronikkonstruktion, felsökning & reparation av elsystem och elektronisik utrustning samt byggande av kretskort i mindre serier.

Det projekt som nu utvecklas är ett produktionsplaneringssystem av prioriterade produktionslinjer med behörig personal som har rätt kunskap och kompetens.

Att planera produktionen utefter felaktiga kompetenskriterier för de anställda är förödande för företaget med tanke på lönsamhet, leveransäkerhet, konkurrenshänseénde, resursutnyttjande, internrekrytering etc.

Vår erfarenhet inom dessa ramar sträcker sig över 45 år både inom landet som internationellt och inom internationella företag. Vi har erfarenhet av ledarskap inom branchsektorer som hotell och servicenäring, process- och tillverkningsindustri samt HR.

Verksamheter med varor och tjänster:

HeadCom TMS™ Headcom Axiom™
Innehåller:
 1. Kompetensinventering
 2. Lönekartläggning
 3. Produktionsplanering
 4. Personalplacering
 5. Utbildningar
Innehåller:
 1. Kompetensinventering
 2. Lönekartläggning
 3. Produktionsplanering
 4. Personalplacering

Verksamheter med enbart tjänster:

HeadCom Skill™ HeadCom Map™ HeadCom AI™
Innehåller:
 1. Kompetensinventering
 2. Lönekartläggning
 3. Personalplacering
Innehåller:
 1. Kompetensinventering
 2. Lönekartläggning
Innehåller:
 1. Rådgivning - ger förslag till beslut när svaren inte är helt enkla.


Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Ägare, programmerare och systemutvecklare:

Pål Ohlzon
Sms: 0706-64 31 78
E-post: Pål Ohlzon

HeadCom Solutions Scandinavia
Brådal 2
SE-456 94 Hunnebostrand
Företaget innehar F-skatt och moms.
Bankgiro: 832-7579
Swish: 1230-03 88 69