HeadCom TMS™ HeadCom SKILL™
Innehåller följande moduler:
 1. Lönekartläggning
 2. Kompetensinventering
 3. Produktionsplanering
 4. Personalplacering
 5. Utbildningar
Innehåller följande moduler:
 1. Lönekartläggning
 2. Kompetensinventering
 3. Produktionsplanering
 4. Personalplacering
HeadCom AXIOM™ HeadCom MAP™ HeadCom AI™
Innehåller följande moduler:
 1. Lönekartläggning
 2. Kompetensinventering
 3. Personalplacering
Produkten är under utveckling.
Innehåller följande moduler:
 1. Lönekartläggning
 2. Kompetensinventering
Produkten är under utveckling.
Specialanpassas till alla personer som behöver stöd och vägledning vid bedömning av besvärliga beslut.
Innehåller följande moduler:
 1. Rådgivning - ger förslag till beslut när svaren inte är helt enkla.
Modulen Lönekartläggning är standard i alla produkter förutom i HeadCom AI™
( Klicka pä bilden nedan för mer info. )

Med ett knapptryck så är lönekartläggningen klar.
Det blir inte lättare än så här!